περιήγηση Κατηγορία

Αρχιτεκτονική

Από τα άγνωστα Κύθηρα

Όπως είναι γνωστό το κύριο οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά παράδοσιν στα Κύθηρα είναι ο πωρόλιθος από τη…

Παλιά φουρνάκια στα Κύθηρα

Στα παλιά νοικοκυριά απαραίτητο συμπλήρωμα ήταν ο χτιστός φούρνος, είτε ενσωματωμένος στην κουζίνα του κυρίως…