περιήγηση Κατηγορία

Τέχνη

Κάπου στα Κύθηρα

Είσαι άσπρο Ελληνικό ερημοκλήσι δαρμένο από την αντηλιά. Γύρω γύρω σου, αμπέλια, μποστάνια καρποφόρες συκιές,…