περιήγηση Κατηγορία

Αρχιτεκτονική

Δίλοβα καμπαναριά στα Κύθηρα

Τα καμπαναριά στα Κύθηρα είναι ή ξεχωριστά κτίσματα- πύργοι, ή αρχιτεκτονικές κατασκευές ενσωματωμένες στο ναό,…

Το “κουσούνι” στα Κύθηρα

«Κουσούνι» στο Τσιριγώτικο ιδίωμα είναι ένα μικρό, χαμηλό κάθισμα πέτρινο, ή από κορμό δένδρου, που έβαζαν στις…

Γωνιόλιθοι στα Κύθηρα

Οι γωνιόλιθοι είναι τα αγκωνάρια που χρησιμοποιούσαν για την ενίσχυση στις γωνίες των λιθόχτιστων τοίχων και ήσαν…

Καμινάδες στα Κύθηρα

Εκτός από τη λουλουδιέρα, ένα ακόμα αρχιτεκτονικό στοιχείο στην εξωτερική όψη του Κυθηραϊκού σπιτιού είναι η χτιστή…