περιήγηση Κατηγορία

Ναοί & Ξωκκλήσια

Καθολικοί ναοί στα Κύθηρα

Οι λατινικοί ναοί στα Κύθηρα ήσαν: 1) Η Παναγία των Λατίνων στο Κάστρο. Ο ναός χτίστηκε περί το 1580 και έγινε η…

Στην Παναγία την Κοντελετού

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα θεοτοκωνύμια των Κυθήρων είναι η Παναγία η Κοντελετού. Κατά μία εκδοχή αυτό το…

Ο Άγιος Μάρκος στα Κύθηρα

Μέσα στον κάμπο των φεουδαρχών Βενιέρων υπάρχει το εξωμόνιον του αγίου Μάρκου, το οποίο μαρτυρείται το 1564. Είναι…

Ο Παντοκράτορας στο Κάστρο

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που υπήρχε στο ναό χτίστηκε το 1545 από την κερά Μαρία Κασιμάτενα. Είναι…