περιήγηση Κατηγορία

Κυθηραϊκή Ονοματολογία

Βαφτιστικά ονόματα στα Κύθηρα

Με την πάροδο των ετών έχει αλλοιωθεί ο ονοματολογικός χάρτης των Κυθήρων. Άλλοτε τα βαφτιστικά ονόματα στα Κύθηρα…