περιήγηση Κατηγορία

Ιστορία

Θωμάς Μαίτλανδ

Το 1816 στάλθηκε ως πρώτος Λόρδος Ύπατος Αρμοστής, εκπρόσωπος της Μ. Βρεττανίας στα 7νησα ο Θωμάς Μαίτλανδ.…

Ο σεισμός του 1903 στα Κύθηρα

Η ιστορία των Κυθήρων είναι συνυφασμένη με έντονα γεωλογικά φαινόμενα και αναστατώσεις. Φαίνεται ότι σε μια τέτοια…

Ελαιοτριβεία στα Κύθηρα

Το πρώτο χειροκίνητο-ζωοκίνητο ελαιοτριβείο στα Κύθηρα, μετά από τους πρωτόγονους κυλίνδρους, δημιουργήθηκε το 1849…