περιήγηση Κατηγορία

Αρχιτεκτονική

Γωνιόλιθοι στα Κύθηρα

Οι γωνιόλιθοι είναι τα αγκωνάρια που χρησιμοποιούσαν για την ενίσχυση στις γωνίες των λιθόχτιστων τοίχων και ήσαν…

Καμινάδες στα Κύθηρα

Εκτός από τη λουλουδιέρα, ένα ακόμα αρχιτεκτονικό στοιχείο στην εξωτερική όψη του Κυθηραϊκού σπιτιού είναι η χτιστή…

Μυλοτόπια στα Κύθηρα

Από τα πιο ελκυστικά και μυστηριώδη λείψανα του παρελθόντος στα Κύθηρα είναι οι νερόμυλοι που σώζονται, χτισμένοι…

Αμυγδαλόπετρες στα Κύθηρα

Εκτός από τον πωρόλιθο που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις οικοδομές στα Κύθηρα, μια άλλη πέτρα που χρησιμοποιήθηκε…

Αλώνια στα Κύθηρα

Για να κατασκευάσουν ένα αλώνι την παλιά εποχή, διάλεγαν μια κατάλληλη τοποθεσία, που την «έπιαναν» οι άνεμοι, ένα…

Βρύσες και πηγές στα Κύθηρα

Στα Κύθηρα υπάρχουν περισσότερες από 70 πηγές. Οι περισσότερες λειτουργούν μέχρι σήμερα (από τις πιο γνωστές είναι…