περιήγηση Κατηγορία

Αρχιτεκτονική

Αμυγδαλόπετρες στα Κύθηρα

Εκτός από τον πωρόλιθο που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις οικοδομές στα Κύθηρα, μια άλλη πέτρα που χρησιμοποιήθηκε…

Αλώνια στα Κύθηρα

Για να κατασκευάσουν ένα αλώνι την παλιά εποχή, διάλεγαν μια κατάλληλη τοποθεσία, που την «έπιαναν» οι άνεμοι, ένα…

Βρύσες και πηγές στα Κύθηρα

Στα Κύθηρα υπάρχουν περισσότερες από 70 πηγές. Οι περισσότερες λειτουργούν μέχρι σήμερα (από τις πιο γνωστές είναι…

Το πουλάνι στα Κυθήρα

Πουλάνι στα Κύθηρα ονομάζομε τη μικρή δεξαμενή που βρίσκεται μπροστά απο το πατητήρι των σταφυλιών, μέσα στην οποία…

Από τα άγνωστα Κύθηρα

Όπως είναι γνωστό το κύριο οικοδομικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά παράδοσιν στα Κύθηρα είναι ο πωρόλιθος από τη…