περιήγηση Κατηγορία

Αρχιτεκτονική

Παλιά φουρνάκια στα Κύθηρα

Στα παλιά νοικοκυριά απαραίτητο συμπλήρωμα ήταν ο χτιστός φούρνος, είτε ενσωματωμένος στην κουζίνα του κυρίως…

Η γέφυρα του Κατουνιού

Τα μεγάλα έργα υποδομής που άφησε η Αγγλοκρατία στα Κύθηρα είναι τα σχολεία, το οδικό δίκτυο, τα γεφύρια, τα…