περιήγηση Κατηγορία

Λαογραφία

Κεντητά μονογράμματα

Κάποτε τα κορίτσια εξ απαλών ονύχων ασκούνταν «στην τέχνην του βελονίου» και στα σχολεία της στοιχειώδους…

Η ασκέλλα

Η ασκέλλα είναι το αγριοκρέμμυδο, η σκυλλοκρεμμύδα, η σκίλλα των αρχαίων. Αυτή την εποχή τη βρίσκεις ανθισμένη στα…

Ξύλινα γουδιά

Εκτός από τα πέτρινα και τα ορειχάλκινα γουδιά, οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν και τα ξύλινα για τη σκορδαλιά, τη…

Το γουδί το γουδοχέρι

"Το γουδί το γουδοχέρι" είναι μια φράση, που χρησιμοποιούμε για κάποιον που επιμένει στις λανθασμένες απόψεις του.…

Το σκανταλέτο

Τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχε η ηλεκτρική κουβέρτα και η κεντρική θέρμανση στα σπίτια, ένα οικιακό σκεύος πολύ…