περιήγηση Κατηγορία

Λαογραφία

Ελαιοτριβεία στα Κύθηρα

Το πρώτο χειροκίνητο-ζωοκίνητο ελαιοτριβείο στα Κύθηρα, μετά από τους πρωτόγονους κυλίνδρους, δημιουργήθηκε το 1849…

Τα πηλορύχια στα Κύθηρα

Πηλορύχια στα Κύθηρα ονομάζομε τις τοποθεσίες με αργιλώδη χώματα, από όπου προμηθεύονταν τον πηλό, υλικό τόσο…

Σχολικές αναμνήσεις

Τακτοποιώντας τη βιβλιοθήκη μου βρήκα ένα σχολικό ενθύμιο της δεκαετίας του ’60 από το μάθημα της χειροτεχνίας.…

Παλιά αρτοφόρια στα Κύθηρα

Το αρτοφόριο είναι λειτουργικό σκεύος που τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα και φυλάσσεται μέσα σ’ αυτό άρτος για τη…