περιήγηση Κατηγορία

Λαογραφία

Οι μπάλες

Ένα πολύ θεαματικό παιχνίδι που έπαιζαν από την εποχή των Βενετών μέχρι τα τελευταία χρόνια στα Πιτσινιάνικα των…

Η Παλιοχώρα του θρύλου

Από όλες τις περιπέτειες που πέρασαν τα Κύθηρα, η καταστροφή της Παλιόχωρας, της μεσαιωνικής πρωτεύουσας των…

Τα ανάραχα

Ανάραχα στα Κύθηρα λέμε τους ίσκιους, τα φαντάσματα αυτών που πέθαναν, ή που πρόκειται να πεθάνουν. Θυμάμαι όταν…

Ξύλινη χελιδόνα

Παιδιά και χελιδόνια είναι στενά συνδεδεμένα απ' την αρχαία εποχή. Σήμερα 1η Μαρτίου τα παιδιά, για να…