Θυρώματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Κυθήρων

Τα θυρώματα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Κυθήρων και στην κοσμική και στην εκκλησιαστική είναι απλά κατά κανόνα σε δύο τύπους.

Ο ένας τύπος έχει ευθύγραμμο μονοκόμματο πελεκημένο ανώφλι από πωρόλιθο, ή από άλλη πέτρα. Πάνω από το υπέρθυρο συνήθως υπάρχει ένα ανακουφιστικό τρίγωνο, ή τόξο για να ελαττώνεται το βάρος που σηκώνει το ανώφλι.

Ο δεύτερος τύπος έχει ημικυκλικό ανώφλι πώρινο σε δύο ή περισσότερα κομμάτια, με κλειδί στο τόξο.

Πολλές φορές στο ανώφλι χάρασσαν τη χρονολογία με ένα σταυρό, ή άλλα αποτροπαϊκά σύμβολα για την προστασία του σπιτιού.

Υπάρχουν βέβαια και λαμπρότερα θυρώματα ιδίως στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική με παραστάδες κίονες και περίτεχνους θριγκούς, με αετωματική επίστεψη, ή οξυκόρυφα βενετογοτθικά στοιχεία.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση