Πώρινα περιθυρώματα στα Κύθηρα

Θυρώματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Κυθήρων

Τα θυρώματα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Κυθήρων και στην κοσμική και στην εκκλησιαστική είναι απλά κατά κανόνα σε δύο τύπους. Ο ένας τύπος έχει ευθύγραμμο μονοκόμματο πελεκημένο ανώφλι από πωρόλιθο, ή από άλλη πέτρα. Πάνω από το υπέρθυρο συνήθως υπάρχει ένα ανακουφιστικό τρίγωνο, ή τόξο για να ελαττώνεται το βάρος που σηκώνει το ανώφλι. Ο δεύτερος τύπος έχει ημικυκλικό ανώφλι πώρινο σε δύο ή περισσότερα κομμάτια, με κλειδί στο τόξο.

Πολλές φορές στο ανώφλι χάρασσαν τη χρονολογία με ένα σταυρό, ή άλλα αποτροπαϊκά σύμβολα για την προστασία του σπιτιού. Υπάρχουν βέβαια και λαμπρότερα θυρώματα ιδίως στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική με παραστάδες κίονες και περίτεχνους θριγκούς, με αετωματική επίστεψη, ή οξυκόρυφα βενετογοτθικά στοιχεία.

Πώρινο περιθύρωμα με οικόσημο σε οικία κάτω από το Κάστρο.
Πώρινο περιθύρωμα με οικόσημο της οικογένειας Καλούτση στην είσοδο του ιδιόκτητου μοναστηριού.
Πώρινο περιθύρωμα σε οικία στο Καψάλι.
Πώρινο περιθύρωμα με ηλιακό ρολόι (μεριντιάνα) στην οικία Καβαλλίνι στον Αυλαίμονα.
Πώρινο περιθύρωμα στην παλιά αλληλοδιδακτική σχολή του Οσίου Θεοδώρου.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση