Κυθήριοι στην Αλεξάνδρεια

Η Αίγυπτος και ιδιαίτερα η Αλεξάνδρεια προσείλκυσε πολλούς Έλληνες το 19ο και 20ό αι. ιδίως μετά τη Μικρασιατική…

Η καπονιέρα

Ένα αγορίστικο σπορ των παιδικών μας χρόνων ήταν το κυνήγι μικρών πουλιών, των κεφαλάδων, με πλάκες. Στην κατηγορία…

Η UNRRA στα Κύθηρα

Η UNRRA ήταν ένας διεθνής οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1943, κατά τη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου και είχε…