Ο ναός των αγίων Πάντων στους Τρούλους

Σήμερα γιορτάσαμε τους αγίους Πάντες στη Χώρα. Ο ναός κτίστηκε περί το 1650,στους Τρούλους, συνοικία της Χώρας, από τον αφέντη Δημήτριο Φάναρη του Ιωάννη, ο οποίος το 1686 παραδίδει το ναό στον ανιψιό του Αντώνιο Φάναρη του Νικολάου.

Από τη οικογένεια Φάναρη παραχωρήθηκε το μισό γιους της εκκλησίας στην οικογένεια Μπελέση. Έτσι το 1695 εμφανίζονται συνιδιοκτήτες «οι αφέντιδες Δημήτρης Μπελέσης ποτέ οσιοτάτου Καλογέρου και Αντώνης Φάναρης, η οπίι οσάν νικοκιρί οπού ίνε και εξουσιάζοντες ις το γιους τον αγίον Πάντων τζι Τρούλους…» Το 1719 συνιδιοκτήτες είναι ο παπα Εμμ. Μπελέσηςκαι ο αδελφός του Ζέπος, παιδιά του αφέντη Τζανέτου και οι Τζανάκης και Τζώρτζης αναγνώστης Φάναρης, παιδιά του αφέντη Αντώνη. Oι ιερείς που υπηρέτησαν το ναό προέρχονταν εναλλάξ από τις δύο οικογένειες των ιδιοκτητών, η ελλείψει τοιούτου, οι οικογένειες ανέθεταν την εφημερία του ναού σε ξένο προς την οικογένεια ιερέα.

Ο ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με μεταγενέστερη προσθήκη γυναικωνίτη στη δυτική πλευρά και κωδωνοστάσιο πύργο στη βόρεια πλευρά. Κάτω από το ναό υπάρχει καμάρα με εντοιχισμένο αταύτιστο οικόσημο. Η άρτια ηχητική του ναού ενισχύεται με τα εντοιχισμένα κεραμικά αγγεία, τα οποία συνηθίζονταν στους ναούς. Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο με τον υπέροχο διάκοσμο από το ζωικό και φυτικό βασίλειο χαρακτηριστικές είναι οι δεσποτικές εικόνες, ο Ελκόμενος στην Ωραία Πύλη, οι Αρχάγγελοι των πλαϊνών θυρών και οι τρείς μακρόστενες εικόνες άνωθεν των θυρών. Οι περισσότερες εικόνες είναι ανυπόγραφες. Μόνο ο Πρόδρομος δεξιά του τέμπλου και ο Ελκόμενος, μικρή φορητή εικόνα στο δεσποτικό θρόνο φέρουν την υπογραφή του Δημητρίου Καρβελά, ο οποίος ανήκει στην Κρητική Σχολή και έζησε το 18ο αρχές 19ου αι.

Η εικόνα των Αγίων Πάντων αριστερά του τέμπλου εικονίζει στο κέντρο τον Ιησού, τη Θεομήτορα και τον Πρόδρομο. Γύρω γύρω οι χοροί των αποστόλων, προφητών, αγίων, οσίων, κριτών, δικαίων, οσίων γυναικών κ.τ.λ.

Ο Ελκομενος στην Ωραία Πύλη
Το τέμπλο των Αγίων Πάντων με τις υπέροχες δεσποτικές εικόνες

Οικόσημο αταύτιστο στο ναό των Αγίων Πάντων. Πιθανόν να ειναι της οικογένειας Φαναρη, ή της οικογένειας Μπελέση που ήσαν οι κτήτορες
Το καμπαναρίο των Αγίων Πάντων με τον άνεμοδείκτη να δειχνει Ν, ΝΔ
Κοντά στους Αγίους Πάντες το σπίτι με τα περίφημα αποτροπαϊκά σύμβολα

Χαρακτηριστική καμινάδα στη γειτονιά των Αγίων Πάντων
Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση