Από το Κυθηραϊκό ιδίωμα

Η Μπιανκαρία = ασπρόρουχαΤο Μπουδουνάλε= εγκάρσια τράβα που στηρίζει τις τράβες της οροφής. Ο…

Από το Κυθηραϊκό ιδίωμα

Υπάρχουν εκφράσεις στο Κυθηραϊκό ιδίωμα που παραπέμπουν στο λεξιλόγιο της ανυφαντοσύνης Τσιγκλώ= αγκυλώνω, τρυπώ,…