περιήγηση Κατηγορία

Ιστορία

Δαμασκηνά σπαθιά στα Κύθηρα

Σε πολλές διαθήκες επιφανών Κυθηρίων του 18ου και 19ου αι. αναφέρονται μεταξύ άλλων τιμαλφών και οικογενειακών…

Η γέφυρα του Κατουνιού

Τα μεγάλα έργα υποδομής που άφησε η Αγγλοκρατία στα Κύθηρα είναι τα σχολεία, το οδικό δίκτυο, τα γεφύρια, τα…

Τα νέα Κύθηρα

Οι Γάλλοι ήταν ανέκαθεν ερωτευμένοι με τα Κύθηρα. Διανοούμενοι, ποιητές, ζωγράφοι, μουσικοί, εξύμνησαν τα Κύθηρα…

Επτανήσιοι στα Κύθηρα

Κατά το διάστημα 1901-1905 λειτούργησε στα Κύθηρα μεταβατικό Υποδιδασκαλείο για δημοδιδασκάλους και στεγάστηκε στο…