Το μουσείο Οικοσήμων στα Κύθηρα

Το κτίριο της Βενετσιάνικης μπαρουταποθήκης στο Κάστρο του Καψαλίου στα Κύθηρα (κτίσμα του 16ου αι. με πάχος τοίχου 1 μέτρο) ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε από την 1η Ε.Β.Α.σε ένα κομψότατο μουσείο, στο οποίο εκτίθενται τα οικόσημα επιφανών οικογενειών των ΚΥΘΗΡΩΝ, όσα περισωθήκανε από την 1η Γαλλοκρατια στα Κύθηρα (1797-1798) τότε που οι δημοκρατικοί Γαλλοι “….έκαμαν προσταγην να χαλαστή και να εξαλειφτή κάθε αρμά και ρετράτο, οπού να ευρίσκεται είς το κάστρο και εις τα σπίτια των αρχόντων. Ομοίως έβαλαν και εκρέμασαν ένα σολντάδον με μίαν βαρέαν και άλλα εργαλεία και ετζάκισε τον Αγιον Μάρκον, οπού ήτον είς το καστρότοιχον του Βούργου και όπου αλλού ήτον τέτοια άρμα δια να μη φαίνεται……”

Κάποια από αυτά τα οικόσημα βρίσκονταν σε κτήματα και αρχοντικά της εξοχής και έτσι περισωθήκανε.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση