Τα Δημοτικά σχολεία στα Κύθηρα κατά το 1923

Το 1923 λειτουργούσαν στα Κύθηρα 22 δημοτικά σχολεία, 14 αρρένων και 8 θηλέων. Φοίτησαν 668 αγόρια και 571 κορίτσια.

Τα σχολεία αυτά είναι τα εξής:
Δημ. Σχολείο αρρένων Κυθήρων
Δημ. Σχολείο θηλέων Κυθήρων
Δημ. Σχολείο Λειβαδίου
Δημ. Σχολείο θηλέων Κοντολιανίκων
Δημ. Σχολείο αρρένων Καρβουνάδων
Δημ. Σχολείο αρρένων Πιτσινιανίκων
Δημ. Σχολείο θηλέων Πιτσινιανίκων
Δημ. Σχολείο αρρένων Μυλοποτάμου
Δημ. Σχολείο θηλέων Μυλοποτάμου
Δημ. Σχολείο Φρατσίων
Δημ. Σχολείο Βιαραδίκων
Δημ. Σχολείο αρρένων Ποταμού
Δημ. Σχολείο θηλέων Ποταμού
Δημ. Σχολείο Γερακαρίου
Δημ. Σχολείο αρρένων Καραβά
Δημ. Σχολείο θηλέων Καραβά
Δημ. Σχολείο αρρένων Λογοθετιανίκων
Δημ. Σχολείο θηλέων Λογοθετιανίκων
Δημ. Σχολείο αρρένων Αρωνιαδίκων
Δημ. Σχολείο αρρένων Καστρισιανίκων
Δημ. Σχολείο θηλέων Αλοϊζιανίκων
Δημ. Σχολείο Μητάτων

Δημ. Σχολείο Καραβά
Δημ. Σχολείο Κοντολιανίκων
Δημοτικό Σχολείο Μαρκεσακίων
Δημ. Σχολείο Φρατσίων

 

 

Δηλαβέρειον Δημ. Σχολείο Ποταμού

 

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση