Ιθάκη – Κύθηρα

Από το σύμπλεγμα των 7 νησιών του Ιονίου, που είναι άρρηκτα ενωμένα ιστορικά και μεταφυσικά, 2 κατόρθωσαν να γίνουν…

Δαμασκηνά σπαθιά στα Κύθηρα

Σε πολλές διαθήκες επιφανών Κυθηρίων του 18ου και 19ου αι. αναφέρονται μεταξύ άλλων τιμαλφών και οικογενειακών…

Το ριζάρι

Το ριζάρι είναι ένα φυτό, οι ρίζες του οποίου δίνουν το άλικο (ανεξίτηλο) κόκκινο χρώμα. Όταν βγάλουν τις ρίζες…