Από τις παλιές αγροτικές κοινωνίες

Στις παλιές αγροτικές κοινωνίες ασυγχώρητα παραπτώματα ήταν οι αγροζημίες με τα αδέσποτα ζώα, να «τρίξεις τον τοίχον» δηλ. να μετατοπίσεις τα σύνορα του χωραφιού σου εις βάρος του συμπληαστή, να κλέψεις μποστανικά, να κλέψεις ζώα κ.τ.λ. Οι εξομολόγοι ιερείς χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα ιεράς εξομολογητικής με τυποποιημένες  ερωτήσεις προσαρμοσμένες στην αγροτική κοινωνία, όπως «μήπως έκλεψες καμίαν αίγα;» «μήπως έτριξες τον τοίχον;»  

Το 1857, επί Αγγλοκρατίας, μια αγρότισσα σε ένα χωριό των Κυθήρων είχε παραβατική συμπεριφορά εις βάρος των χωριανών της, ακόμα και του ίδιου του αδελφού της. Η υπόθεση έφθασε στην Εκτελεστική Αστυνομία της εποχής με σχετική καταγγελία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των χωριανών «Αὕτη ἐμβῆκεν πρό ἑνός μηνός διά νυκτός εἰς το περιβόλειον τοῦ ἀδελφοῦ της εἰς θέσιν Περάτης και του ἐπῆρεν κίτρα, λεμόνια, κολοκύθια, γοῦλαις και ἄλλα. Αὕτη ἐθέρησεν τοῦ ἀδελφοῦ της ἕνα χωράφη εἰς θέσιν Κοντρήα, ὠς θέλει μαρτυρήση ὁ Δημήτριος Τριφήλης. Αὕτη ἔβαλεν τα ζώα της, λέγω τά βόδια της και ἔφαγαν την χλωρήν βοσκήν τοῦ χωραφίου τοῦ ρηθέντος ἀδελφοῦ της εις θέσιν Παλαιόχωρα, ὡς θέλει μαρτυρήση ο ρηθείς Θεόδωρος Τρηφήλης. Αὕτη ἐπῆρεν κρυφήως πρό καιροῦ γοῦλαις ἀπό το περιβόλειον εἰς θέσιν Βρήση τοῦ Ἀντωνίου Τρηφήλη, ὡς θέλει μαρτηρήση ὁ ἴδηος. Αὕτη ἐξεφόρτοσεν τη γαηδάρα τοῦ Ἰωάννου Καστρήσου ἀπό Καστρισιάνικα, τήν ὁποῖαν  ἡ θυγατέρα του ἐλαλοῦσεν φορτομένη ξύλα, ὠς θέλει το μαρτυρήση ὀ αὐτός Ἰωάννης Καστρίσος»- 

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Κυθήρων. Αρχείο Εκτελεστικής Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση