περιήγηση Κατηγορία

Κύθηρα

Τα σιδερόνερα των Κυθήρων

Μεταξύ των άλλων στο φυσικό πλούτο των Κυθήρων ανήκουν και οι σιδηρούχες πηγές, δυστυχώς ανεκμετάλλευτες. Είναι το…

Ιθάκη – Κύθηρα

Από το σύμπλεγμα των 7 νησιών του Ιονίου, που είναι άρρηκτα ενωμένα ιστορικά και μεταφυσικά, 2 κατόρθωσαν να γίνουν…