Οι βραχονησίδες των Κυθήρων και Αντικυθήρων

Γύρω από τα Κύθηρα υπάρχουν περίπου 70 βραχονησίδες με εμβαδόν από μισό στρέμμα και λιγότερο οι μικρότερες, μέχρι 381 στρέμματα η μεγαλύτερη.

Περίπου 30 είναι ανώνυμες.

Οι υπόλοιπες είναι οι εξής:

Αντιδραγονέρα

Αξινάκι

Αυγό, ή Χύτρα

ΓαΪδουρόνησο

Χοίροι 2

Χοίροι 3

Δραγονάρι ή Τράγος

Δύτης

Εξωνήσι

Καπέλλο

Καραβόπετρα

Καρβουνόνησος, ή Καραβίδα

Κάτεργο

Κατσούλες

Κουφό

Λήδα

Λυδία ή Μακρονήσι

Μαρμαρόβραχος

Μεγάλη Δραγονέρα

Μέσα νησί, ή Αχινός

Έξω Κορνάρος

Μέσα Κορνάρος

Νησάκια, ή Ροφός

Νησάκια ή Στείρα

Ξέρα

Ξερόνησο, ή Αφρός

Πάλος

Πλειάς

Πρασονήσι, ή Φιδονήσι

Στρογγυλά 1

Στρογγυλά 2

Στρογγυλά 3

Στρογγυλά 4

Στρογγυλά 5

Φιδονήσι μικρό

Φρούστα

Χονδρός

Χοχλάκοι

Τα μεγαλύτερα απ’ αυτά είναι η Μεγάλη Δραγονάρα (381 στρέμματα) η Χύτρα (322 στρέμματα) και η Αντιδραγονάρα (187 στρέμματα)

Τα Αντικύθηρα έχουν γύρω τους 10 βραχονησίδες.

Οι ονοματισμένες είναι οι εξής:

Βλιχό

Θερμόνες 1

Θερμόνες 2

Λαγούβαρδος, ή Πορέτι

Πλακουλήθρα, ή Ναυτίλος

Πρασονήσι, ή Πορί

Ψείρα

Τα μεγαλύτερα είναι το Πρασονήσι (344 στρέμματα) και ο Λαγούβαρδος (35 στρέμματα)

Πηγή: Ηλεκτρονικό Αρχείο Υδρογραφικής Υπηρεσίας Π.Ν.

Φώτο: Παναγιώτης Προβατάρης

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση