περιήγηση Κατηγορία

Κύθηρα του παρελθόντος

Τα πηλορύχια στα Κύθηρα

Πηλορύχια στα Κύθηρα ονομάζομε τις τοποθεσίες με αργιλώδη χώματα, από όπου προμηθεύονταν τον πηλό, υλικό τόσο…

Στα Κύθηρα κατά το 1936-37

Κατά το 1936 φυτεύτηκαν στα Κύθηρα 2. 500 ελαιόδενδρα. Το 1937 ο Ποταμός είχε τριατατικόν γραφείον (3Τ)…

Ένα ταξίδι στα Κύθηρα το 1936

Το Πάσχα του 1936 το δρομολόγιο της άγονης γραμμής για τα Κύθηρα εκτελούσε η «Ζάκυνθος» ένα «γρήγορο» για την εποχή…