Το Δημοτικό σχολείο των Φρατσίων στα Κύθηρα

Επί Αγγλοκρατίας λειτουργούσε στα Φράτσια η Αλληλοδιδακτική Σχολή Φρατσίων. Το κτίριο σώζεται μέχρι σήμερα στην πλατεία των Φρατσίων και λειτούργησε από το 1825 μέχρι το τέλος του 19ου αι.

Κατά τον 20ό αι. ο Κυθήριος Υπουργός Σπύρος Στάης ενήργησε να κατασκευαστούν σύγχρονα διδακτήρια στα Κύθηρα από το κληροδότημα Ανδρέα Συγγρού. Το εργολαβικό συμβόλαιο για το χτίσιμο του νέου σχολείου Φρατσίων υπεγράφη το 1901 ενώπιον του συμβολαιογράφου Ιερωνύμου Εμ. Σεμιτέκολου από τον Ειρηνοδίκη Κυθήρων Ανδρέα Μπακαούρη που εκπροσωπούσε το δημόσιο και από τον Παναγιώτη Β. Λουράντο από την Καρβουνάδα, εργολάβο δημοσίων έργων, επ’ ονόματι του οποίου κατεκυρώθη η σχετική μειοδοτική δημοπρασία.

Το σχολείο των Φρατσίων στη δημοπρασία που έγινε ενώπιον του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Λακωνικής, όπου ανήκαν τότε τα Κύθηρα, αναφέρεται ως μονοτάξιο σχολείο αρρένων. Το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο είναι 17.100 δραχμές. Το σχολείο κτίστηκε σε χώρο του δημοσίου. Στο πίσω μέρος ο Χαράλαμπος Καρατέλης από τα Φράτσια παρεχώρησε μια έκταση για προαύλιο του Σχολείου και το δημόσιο έκανε ανταλλαγή με το παλιό Σχολείο της Αγγλοκρατίας, που το παρεχώρησε στον Καρατέλη.

Το 1923 το σχολείο αναγράφεται μεν ως σχολείο αρρένων, όμως λειτουργεί ως μεικτό και ενεγράφησαν 43 αγόρια και 17 κορίτσια με δάσκαλο τον Κωσταντίνο Παυλάκη. Το 1941 με την Κατοχή το σχολείο έκλεισε και άνοιξε το Μάϊο του 1942. Στο διάστημα αυτό ο Γρηγόρης Λ. Κασιμάτης με άλλους 2 νέους από τα Φράτσια, φοιτητές της νομικής και της ιατρικής προσεφέρθησαν εθελοντικά να διδάσκουν τα παιδιά στη λέσχη του χωριού.

Το 1942 το σχολείο άνοιξε, αλλά μέχρι το τέλος της Κατοχής το 1944 υπολειτουργούσε με 115 μαθητές από τα Φράτσια και τα Δόκανα. Οι δάσκαλοι που υπηρέτησαν ήταν ο Χαράλαμπος Καρατέλης, Κων/νος Παυλάκης, Ιωάννης Σεμιτέκολος, Βαγγέλης Σεμιτέκολος, Γεώργιος Στάθης, Καλλιόπη Καλοκαιρινού κ.α. Το σχολείο λειτούργησε μέχρι το 1985 με τελευταίο δάσκαλο το Χαράλαμπο Παυλάκη. Σήμερα τα παιδιά μεταφέρονται στο Σχολείο των Καρβουνάδων και το κτίριο των Φρατσίων, κόσμημα της πλατείας του χωριού, χρησιμοποιείται σαν Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου.

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση