περιήγηση Κατηγορία

Ιστορία

Στα Κύθηρα κατά το 1936-37

Κατά το 1936 φυτεύτηκαν στα Κύθηρα 2. 500 ελαιόδενδρα. Το 1937 ο Ποταμός είχε τριατατικόν γραφείον (3Τ)…

Ο αφοπλισμός στα Κύθηρα

Ένα από τα πιο αγαπημένα σπορ των Κυθηρίων μονίμων και παρεπιδημούντων ήταν κατά παράδοσιν το κυνήγι. Το σπορ…

Παλιά αρτοφόρια στα Κύθηρα

Το αρτοφόριο είναι λειτουργικό σκεύος που τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα και φυλάσσεται μέσα σ’ αυτό άρτος για τη…

Ένα ατύχημα στα Κύθηρα το 1942

Κατά την Κατοχή ένα Γερμανικό υδροπλάνο από κακό υπολογισμό δεν προσθαλασσώθηκε ομαλά στον κόλπο του Καψαλίου, αλλά…