Από τις πηγές των Κυθήρων: Γουρία στα Λογοθετιάνικα

Στα Κύθηρα υπάρχουν πολλές πηγές. Έχουν καταγραφεί από την ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Γυμνασίου Κυθήρων 71 πηγές, αλλά λέγεται ότι είναι περισσότερες. Κάποιες από αυτές είναι σιδηρούχες μεγίστης θεραπευτικής αξίας σε μαγευτικές τοποθεσίες, όπως το σιδερόνερο του Πετρουνιού, η πηγή των Οχέλων, η πηγή των Μαγγάνων και οι πηγές της Παλιοβασκίνας στον Καραβά, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον διακεκριμένων ειδικών επιστημόνων.

Η παλιά πηγή της Γουρίας είναι μια από τις πολλές της περιφέρειας των Λογοθετιανίκων. Οι άλλες είναι: Το Μικρό Πλατάνι, το Μεγάλο Πλατάνι, τα Βασιλικά, οι Βρύσες, τα Νησάκια, οι Μαγκουνάδες, η Γιούκαλη, ο Άγιος Λευτέρης, η Πλάκα ή Αυλάκι, η Βρύση του Παπά, του Λυκοδήμου και η Κομούνα. Η Γουρία είναι ένας γραφικός συνοικισμός στα Λογοθετιάνικα δίπλα στο Κουσουνάρι σε μια εύφορη περιοχή με το ναό του αγίου Δημητρίου και το κοιμητήριο. Από τη Γουρία κατάγονται οι πρόγονοι του ποιητή Γεωργίου Σουρή, οι οποίοι το 19ο αι. μετακινήθηκαν βορειότερα, στον Καραβά.

 

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση