Βαπτίσεις στα Κύθηρα επί Βενετοκρατίας και Αγγλοκρατίας

Στα ληξιαρχικά βιβλία που κρατούσαν οι εφημέριοι των ενοριών των Κυθήρων κατά το 17ο, 18ο, 19ο αι. παρατηρούμε ότι τα βρέφη βαπτίζονταν με εντολή του Επισκόπου Κυθήρων  στις σαράντα ημέρες, λόγω της παιδικής θνησιμότητας. Επίσης παρατηρούμε ότι στις πλείστες βαπτίσεις των ορθοδόξων οι ανάδοχοι ήσαν περισσότεροι του ενός και πολλές φορές μεταξύ των ορθόδοξων αναδόχων ήταν και κάποιος ετερόδοξος, καθολικός επί Ενετοκρατίας, ή Αγγλικανός επί Αγγλοκρατίας. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες, σε βαπτίσεις ορθοδόξων δεν επιτρέπεται ο ανάδοχος να είναι ετερόδοξος. Όμως εκείνες τις εποχές που τα δόγματα στα Κύθηρα συνυπήρξαν αρμονικά και οι ντόπιοι δημιούργησαν σχέσεις με ανθρώπους της εξουσίας, τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται  συχνά. Στην παρακάτω ληξιαρχική πράξη βάπτισης  η ανάδοχος είναι η σύζυγος του Άγγλου τοποτηρητή (ρεζιδέντε)

1840 χίλοια ὁκτακόσια σαράντα Ἰανουαρίου δεκαπέντε ἐγενήθη ἔνα παιδί θυλικῶ τοῦ Ἀντζῶλου Καβαλίνη μέ την νόμιμόν του γυνή Ρῶζα.

1840 χίλια ὁκτακόσια σαράντα Φευρουαρίου ὑκοσιτέσεραις 24 ἐβαπτίσθη το ἄνωθεν βρέφος και το ἐδέχθη ἐκ τοῦ θείου βαπτίσματος ἡ ἀρχόντισα τοῦ ρεσυτέντε κυρίου Κόλτρις και το ὁνόμασε Σουζάνα καί ἤτον ὑμερῶν σαράντα 40 το ἄνωθεν  βρέφος εἰς τον ναόν τοῦ Ἐσταυρομένου Χριστοῦ εἰς την Ἐπισκοπήν.

Συμεών Ἱερομόναχος Μασσέλος βεβαιῶνω

 

ΠΗΓΗ:Τοπικό Αρχείο Κυθήρων

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση