Του αγίου Δημητρίου στα Κύθηρα

Ο άγιος Δημήτριος στα Κύθηρα τιμάται στους εξής ναούς:
Άγιος Δημήτριος στο Πούρκο
Άγιος Δημήτριος στα Καμπιάνικα (περιοχή Αλεξανδράδων)
Αγιος Δημήτριος, ο Καρυδιάνικος, στην Κάτω Χώρα του Μυλοποτάμου
Άγιος Δημήτριος στα Φράτσια (κοιμητηριακός)
Άγιος Δημήτριος στη Γουρία των Λογοθετιανίκων
Άγιος Δημήτριος στη Σκληρή
Άγιος Δημήτριος στο Μέσα Βούργο στη Χώρα (ερειπωμένος)
Στα Μητάτα επίσης υπήρχε ναός του αγίου Δημητρίου των Πρωτοψάλτηδων, ο οποίος κατεδαφίστηκε με το σεισμό του 1903.
Από τους ναούς αυτούς μεγαλύτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ναοί στο Πούρκο, στα Καμπιάνικα και στο Βούργο. Ο άγιος Δημήτριος στο Πούρκο είναι αξιολογώτατο Βυζαντινό μνημείο του 13ου αι. με τοιχογραφίες σε 3 στρώματα του 13ου, 14ου αι. και μεταβυζαντινές παραστάσεις. Εξωτερικά έχει ένα ακανόνιστο σχήμα με 2 τρούλους και εσωτερικά αποτελεί ένα σύμπλεγμα 4 ναών, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους διαδοχικά. Αυτή η μορφή του συγκροτήματος δεν έχει όμοιο. Οι δύο ναοί που στεγάζονται με τρούλο είναι Κυθηραϊκού ρυθμού, οι άλλοι δύο στεγάζονται με καμάρες. Ο άγιος Δημήτριος στα Καμπιάνικα είναι Βυζ. μνημείο Κυθηραϊκού ρυθμού και εσωτερικά είναι κατάγραφος.

Ο Άγιος Δημήτριος ο Καρυδιανικος απέξω απο το Καστέλι του Μυλοποταμου
Ο Άγιος Δημήτριος στα Καμπιανικα
Ο Άγιος Δημήτριος στη Γουρία
Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση