Το “Αστικόν” σχολείο του Ποτάμου

Το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Ποταμού από την περίοδο της Αγγλοκρατίας λειτούργησε από το 1824 για τη στοιχειώδη εκπαίδευση των αρρένων και στεγάστηκε στο κτίριο αυτό μέχρι τον 20ό αι., οπότε το Δημοτικό μεταφέρθηκε στο Δηλαβέρειο.

Το 1937 το κτίριο αυτό στέγασε το 4τάξιο Αστικό Σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν όσοι τέλειωναν το Δημοτικό.

Μέχρι σήμερα διατηρείται η ονομασία “Αστικόν”

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση