Το περιεχόμενο μιας σχολικής βιβλιοθήκης στα Κύθηρα το 1826

Ένα από τα πρώτα αλληλοδιδακτικά σχολεία που ιδρύθηκαν στα Κύθηρα επί Αγγλοκρατίας ήταν του Μυλοποτάμου. Το κτίριο που χτίστηκε το 1825, βρίσκεται στην Κάτω Χώρα, έξω από το φρούριο και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 19ου αι.

Το σχολείο αυτό είχε την πολυτέλεια, για την εποχή εκείνη, της σχολικής βιβλιοθήκης. Από τα ελάχιστα ντοκουμέντα που διεσώθησαν από το αρχείο του αλληλοδιδακτικού σχολείου, διεσώθη και ένας κατάλογος του 1826 με τα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης.

Μυθιστορία
Καλλιεργία γεωμήλων
Ρομπινσόν
Επιστολάριον
Κατήχησις
Βιβλίον πίστης
Παίγνια της φαντασίας
Απάνθισμα
Τέλος του χρόνου
Κλίμαξ της μαθήσεως
Ιστορίαι των 12 ζώων
Ιστορία του Αβραάμ
Διατριβή Χριστιανών
Ὁ τῶ ὄντι χριστιανός
Διήγησις αληθινή και ωραία
Κατήχησις Ιταλική
Αικατερίνα Δευτέρα
Χριστιανικαί διδασκαλίαι.

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση