Το παράπονο του Χριστού όπως το ψάλλομε στα Κύθηρα

Η ανθρώπινη πλευρά του Χριστού εκδηλώνεται με το λυρικότατο προκείμενο της Μ. Πέμπτης

“Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοις και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον. Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισάν με όξος”

Μοίρασαν μεταξύ τους οι δήμιοι τα ενδύματά μου και έβαλαν κλήρο, μου δώσανε να φάω χολή και για να ξεδιψάσω μου δώσανε ξύδι.

Αυτό το προκείμενο στα Κύθηρα το ψάλλομε με κρητοεπτανησιακή μελωδία.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση