Τ’ άγιου Γιαννιού στα Κύθηρα

Σήμερα για τη γιορτή του Αγίου Ιωάννου πανηγυρίζουν στα Κύθηρα οι ναοί:
Άγιος Ιωάννης Γερακαρίου
Άγιος Ιωάννης Ποταμού (Κορωνιάνικος)
Άγιος Ιωάννης Στραποδίου
Άγιος Ιωάννης Αλεξανδράδων

Ακόμα ο Πρόδρομος τιμάται στους ναούς:
Άγιος Ιωάννης Δραπανέζος στη Χώρα
Άγιος Ιωάννης στον Εγκρεμνό
Άγιος Ιωάννης στο Κάστρο
Άγιος Ιωάννης στη Λικουβάρα
Άγιος Ιωάννης στις Αγριολίες
Άγιος Ιωάννης στο Κεραμουτό
Άγιος Ιωάννης στο Κάστρο του Μυλοποτάμου
Άγιος Ιωάννης στα Λενταρακιάνικα, στα Φράτσια
Άγιος Ιωάννης στου Τζακώνου τα Φρύδια στα Βιαράδικα
Άγιος Ιωάννης στα Σταματάκια, στα Μητάτα
Άγιος Ιωάννης ο Κουλουθράς στην Τζιγκούρα των Μητάτων
Άγιος Ιωάννης στα Σανίδια, στον Ποταμό
Άγιος Ιωάννης στα Τριφυλλιάνικα
Άγιος Ιωάννης στα Ντουριάνικα
Ακόμα σώζεται ερειπωμένος ο Άγιος Ιωάννης στις Αμμούτσες, στου Μαγκούρη.

Ο αγιος Γιάννης στα Ντουριάνικα
Ο αγιος Γιάννης στα Ντουριάνικα
Ο άγιος Γιάννης στο Γερακάρι.
Ο άγιος Γιάννης στο Γερακάρι.
Ο άγιος Γιάννης στη Λικουβάρα, στο Λειβάδι.
Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση