Σαπωνοποιία Παναγιώτη Αλεπουδέλη

Σε μια αποθήκη των Κυθήρων βρέθηκε αυτό το χαρτόνι, που είναι διαφήμιση της σαπωνοποιίας του εργοστασιάρχη Παναγιώτη Αλεπουδέλη.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι πρόκειται για τον πατέρα του ποιητή, Οδυσσέα Ελύτη, ο οποίος το 1914 μετέφερε το εργοστάσιο σαπωνοποιίας από την πατρίδα του, τη Μυτιλήνη, στον Πειραιά.

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ο ποιητής εμεγάλωσε και εσπούδασε.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση