Ρώσοι στρατιώτες στα Κύθηρα το 1805-1808

Στις 8 Ιουνίου 1801 υψώθη στο Καστέλι του Αυλαίμονα και λίγο αργότερα στο Κάστρο της Χώρας η σημαία της Επτανήσου Πολιτείας, η οποία ιδρύθη με τη Ρωσσοτουρκική συνθήκη του 1800.

Με αυτή τη συνθήκη τα 7νησα πέρασαν στην επικυριαρχία του Σουλτάνου, έγιναν δηλαδή φόρου υποτελείς στο Σουλτάνο, ενώ οι Ρωσσία έμεινε προστάτιδα και εγγυήτρια δύναμις. Έτσι, με αυτό το βραχύβιο καθεστώς ευρέθησαν στα Κύθηρα Ρώσοι  στρατιώτες. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν στα Κύθηρα και ετάφησαν στο ναό του Παντοκράτορα στο Κάστρο, είτε εντός του ναού, είτε στον περιβάλλοντα χώρο. Δεν γνωρίζομε την αιτία θανάτου των στρατιωτών, πλην ενός ο οποίος γκρεμίστηκε από τη μουράγια του Κάστρου. Οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των στρατιωτών εσημειώθησαν από τον εφημέριο στα ληξιαρχικά βιβλία της ενορίας του Παντοκράτορα στο Κάστρο.

«1805 22 Ιουνίου
Επέρασε από ετούτην εις την άλην ζοήν ενας στρατιότης Ρούσος ονό-ματη Ιωάννης και εθάπτι εις τον ναόν του Παντοκράτορος Χριστού. Εο-νία του υ μνήμη»

«1805 29 Νοεμβρίου.
Επέρασε από ετούτην εις την άλην ζοήν έτερος στρατιότης Ρούσος, ο-νόματη Ιερεμίας και τον έθαψα εις τον ναόν του Παντοκράτορος Χρι-στού εις το Κάστρο. Εονία του ει μνήμη»

«1806 Ιανουαρίου 28
Επέρασε εις την άλην ζοήν ένας στρατιότις Ρούσος ονόματι Ιερεμίας»

«1807, 5 Ιανουαρίου
Επέρασε από ετούτην ης τιν άλην ζωήν ένας στρατιότις Ρούσος, ονόματι Ιάκουμοςκαι τον έθαψα από κάτο από το παραθήρι περ σιρώκο»

«1807, 15 Ιουνίου
Επέρασε εις την άλην ζωήν ένας στρατηότης Ρούσως ονόματι Σέργιος»

« 1808 (ε.έ)
Επέρασε εις τιν άλην ζοήν ένας στρατιότις Ρούσος ονόματι Λιούσκας με γκρεμνισμόν κάτω από την μουράγια»

Ο βόρειοδυτικός τοιχος του Κάστρου

 

Ο βορειοανατολικός τοίχος του Κάστρου

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση