Κυθήριοι ιατροί

1) Ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Μόρμορης(1720-1790) Μεγάλη μορφή για τα Κύθηρα το 18ο αι. ο ιατροχειρούργος…