Πρωινό στη Μεσοχωρίτισσα στο Βούργο

«…περισσοτέρως ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων…»

Σήμερα στη Σύναξη της Παναγίας, κατά παράδοσιν γιορτάζει η Μεσοχωρίτισσα των Κεραμουτιανών στο Βούργο, που μαρτυρείται το 1564. Ο ναός ανήκει στην οικογένεια Κασιμάτη από το Κεραμουτό και πάνω από την Ωραία Πύλη στο μέσον του ξυλόγλυπτου τέμπλου είναι σκαλισμένο το οικόσημο των Κασιματών, λέων όρθιος σε μια σαρκοφάγο που κρατεί ένα σταυρό. Αυτό είναι παλαιά συνήθεια στις ιδιόκτητες εκκλησίες.

Οι φορητές εικόνες του ναού είναι καλά έργα του 17ου και 18ου αι. Σε ένα ινβεντάριο του ναού του 1738 μεταξύ των άλλων (εικόνων, βιβλίων, αμφίων και σκευών) αναφέρονται «….τέσσερα κανδήλια με τα καπελέτα τους. Ένα βιβλίο κοντιλάδο και το λίμπρο της εκκλησίας όλα φρουάδα. Ένα σταυρό με δύο καπιτέλα. Ένα φελόνι βελούδο φιοράδο. Άλλο φελόνι μπλάβο ορμιζή. Ένα στιχάρι μεταξωτό μπροκαδέλο φιοράδο με μια ποδέα κομπάνια. Ένα πετραχήλη χρυσοϋφαντο……»

Το 18ο αι. ο ναός λειτούργησε σαν ενορία με εφημέριους από την οικογένεια των κτητόρων Κασιμάτηδων.

(Στη μνήμη του πατέρα μου, παπα Σταύρου Χάρου)

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση