Περιμένοντας την Αγία Εικόνα της Μυρτιδιώτισσας

Στις 12 Οκτωβρίου 1842 εξεδόθη μια ρηματογραφία, δηλ. μια απόφαση του Υπάρχου Κυθήρων και του Επαρχιακού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε από τον Άγγλο Τοποτηρητή, με την οποία καθιερώνεται επίσημα η λιτάνευση της Μυρτιδιώτισσας την Κυριακή της Ορθοδοξίας από τα Μυρτίδια στη Χώρα, ένα έθιμο το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το Επαρχείο Κυθήρων επί Αγγλικής Προστασίας ζητούσε τη συνδρομή της Αστυνομίας κατά τη μεταφορά της αγίας Εικόνας.

 

Ἐπαρχεῖον Κυθήρων

Τῆ 7η Μαρτίου 1857                                       Πρός

                                                          Τόν Εὐγενῆ Κύριον

                                                           Κον Δρα Α. Ρωμανόν

                                                       Τοπικόν Διευθυντήν της 

                                                      Ἐκτελεστικής Ἀστυνομίας       

                                                                  Κύθηρα

Εὐγενές Κύριε! 

Ἐπειδή μέλλει αὔριον νά μετακομισθῆ ἐν λιτανεία ἡ ἁγία Εἰκών τῆς ‘Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης ἀπό τό μοναστήριόν της εἰς ταύτην τήν πόλιν, ἔνεκα τούτου προσκαλεῖται ἡ ὑμετέρα εὐγένεια, ὄπως μέσου τῶν χωροφυλάκων της νά ἤθελε διατηρηθῆ ἡ εὐταξία διαρκούσης τῆς αὐτῆς λιτανείας καί ἔχω τήν τιμήν νά ἦμαι τῆς Ὑμετέρας Εὐγενείας Ταπεινός Δοῦλος.

                                                               Ἰωάννης Καλούτσης 

                                                                       Ἀντέπαρχος

 

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση