Ο ναός της Αγίας Άννας

Ο  Ναός  της  αγίας  Αννας  είναι  κτίσμα  του  17ου  αι.  και  είναι  συναδελφική  εκκλησία.  Δηλ.  κάποιες …