Οι δάσκαλοι στα Κύθηρα το 1854

Κατά το 1854 μεσούντος του 19ου αι. με το καθεστώς της Αγγλικής Προστασίας στα Επτάνησα, στα Κύθηρα λειτουργούσαν 10 σχολεία και στα Αντικύθηρα 1. Από αυτά τα 9 ήταν στοιχειώδους εκπαίδευσης για τα αγόρια, τα λεγόμενα Αλληλοδιδακτικά, 1 ήταν για τα κορίτσια και 1 ήταν το λεγόμενο Δευτερεύον Σχολείο, δηλ. η δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, αυτό που μετά την Ένωση λέγαμε Σχολαρχείο, ή Ελληνικό Σχολείο.

Οι δάσκαλοι που υπηρετούσαν στα Κύθηρα το 1854 ήσαν ντόπιοι με εξαίρεση τον Ιωάννη Οικονομίδη από τη Χίο και τον Ιωάννη Καραβία από την Ιθάκη.

Ιωάννης Οικονομίδης Δ/ντής Δευτερεύοντος Σχολείου

Κύριλλος Κεντρωτής, Διδάσκαλος Μαθηματικών και Θεολογίας

Κυριακός Στάθης » Αγγλικών και Καλλιγραφίας

Ιωάννης Καραβίας, Δ/ντής Κεντρικής Αλληλοδιδακτικής Σχολής

Ιωάννης Καλλονάς, Γενικός Ερμηνευτής

Αγγέλικα Στάη, Διδάκτρια Κορασίων

Πέτρος Μαρσέλος, Διδάσκαλος Ποταμού

Παναγιώτης Μαλάνος, Βοηθός Ποταμού

Παπα Παναγιώτης Κασιμάτης, Διδάσκαλος Μηλαπιδέας

Λαυρέντιος Κασιμάτης » Μηλαπιδέας

Παπα Εμμανουήλ Τζάννες » Φρατσίων

Βασίλειος Λογοθέτης » Μυλοποτάμου

Θεόδωρος Αρώνης » Καστρίσου

Εμμανουήλ Λεονταράκης » Μητάτων

Παπα Πολύκαρπος Κορωναίος » Καραβά

Ηλίας Αλεβιζάκης » Αιγιαλείας

Διονύσιος Καλλίγερος, Κλητήρ Δευτερεύοντος Σχολείου

Ιάκωβος Καλλίγερος, Κλητήρ Κεντρικής Σχολής

Ο πλέον καλά αμειβόμενος ήταν ο Ιωάννης Οικονομίδης, Δ/ντης του Δευτερεύοντος Σχολείου, με 6 λίρες και 5 σελίνια. Οι άλλοι δάσκαλοι του Δευτερεύοντος Σχολείου με 4 λίρες και 6 σελίνια. Ο Δ/ντής της Κεντρικής Αλληλοδιδακτικής Σχολής με 3 λίρες και 5 σελίνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι με 1 λίρα και από 4 έως 15 σελίνια. Οι μαθητές κατέβαλλαν δίδακτρα 2 σελίνια και 1 πένα.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση