Ο Ερρίκος Σλήμαν στα Κύθηρα

Το Νοέμβριο του 1887 ο Σλήμαν ήρθε στα Κύθηρα συνοδευόμενος από τον διαπρεπή Κυθήριο αρχαιολόγο, γενικό έφορο αρχαιοτήτων, Βαλέριο Στάη, για ανασκαφές στο ναό της Αφροδίτης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ο Σλήμαν ανεκάλυψε το χώρο όπου ήταν ο αρχαϊκός ναός της Θεάς, αλλά λόγω των βροχών και της πλημμύρας του ποταμού στην περιοχή, ήταν αδύνατη η διενέργεια ανασκαφής και έτσι ο Σλήμαν επανήλθε στην Αθήνα μέσω Σπάρτης και Μαντίνειας.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση