Ναοί του Αγίου Ανδρέα στα Κύθηρα

Ο άγιος Ανδρέας στα Κύθηρα τιμάται:
1)Στο Λειβάδι, στου Χαρκέα. Είναι από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία των Κυθήρων 1000 ετών, σταυροειδής, εγγεγραμμένος με τρούλλο στη σημερινή του μορφή. Πέρασε από 5 οικοδομικές φάσεις. Το α’ στρώμα των βυζ. Τοιχογραφιών είναι του 10ου -11ου αι. Το β’ στρώμα είναι του 13ου αι. και οι μεταβυζαντινές είναι του 16ου αι. Από αρχειακές μαρτυρίες γνωρίζομε ότι αδελφοί και νοικοκυραίοι του ναού ήταν η οικογένεια Μεγαλοκονόμου.
2)Στα Περλεγκιάνικα, στον Παλιόπυργο, είναι ο διπλός βυζαντινός ναός του αγίου Ανδρέα και του αγίου Γεωργίου. Ανάμεσά τους υπάρχει ένας πύργος. Ο άγιος Ανδρέας είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με τοιχογραφίες βυζαντινές του 13ου και 14ου αι.
3)Στα Μαγονεζιάνικα, στα Τσικαλαρία μικρός μονόχωρος ναός του αγίου Ανδρέα.

Λειτουργία στο βυζ. ναό του αγίου Ανδρέα στο Λειβάδι το 2006
Εσωτερικό του αγίου Ανδρέα στο Λειβάδι.
Άγιος Ανδρέα και άγιος Γεώργιος στα Περλεγκιάνικα.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση