Μια εικόνα του Ακάθιστου από τα Κύθηρα

Στο κέντρο η Παναγία βρεφοκρατούσα πλαισιώνεται από 24 μικρές εικόνες που αναφέρονται στο περιεχόμενο των 24 οίκων του Ακαθίστου.

Από το Α μέχρι το Μ οι ιστορημένοι οίκοι είναι το ιστορικό μέρος του Ακαθίστου. Ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η προσκύνηση των Μάγων, η φυγή στην Αίγυπτο, η Υπαπαντή. Από το Ν μέχρι το Ω είναι το θεολογικό, το δυσκολότερο μέρος του Ακαθίστου. Κάθε εικόνα από τις 24 ακολουθεί ένα ορισμένο εικονογραφικό πρόγραμμα. Π.χ. ο πρώτος οίκος, το Α που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό πρέπει να αποδοθεί εικονογραφικά ως εξής: “Σπίτια και η Παναγία καθημένη εις σκαμνί, κλώθουσα μετάξι κόκκινον και επάνωθεν ουρανός και εξ αυτού άγγελος κατερχόμενος μετά νεφελών με την δεξιάν ευλογεί αυτήν, με την αριστεράν βαστάζει κλαδίον ανθισμένον”

Η περιγραφή αυτή, όπως και όλων των οίκων, υπάρχει στην “Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης” του Διονυσίου ιερομονάχου εκ Φουρνά των Αγράφων.

Η εικόνα βρίσκεται στο Μητροπολιτικό ναό του Εσταυρωμένου.

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση