Μια είδηση Κυθηραϊκού ενδιαφέροντος στην Αθηναϊκή εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 9-8-1895

“Αγγελλεται εκ Κυθήρων ότι εις το χωρίον Καραβά του Δήμου Ποταμιων ενέσκηψεν η βλογιά μεταδοθείσα εκεί εκ τινός γυναικός ευλογιωσης, Ζαφειρουλας Κορωναίου, ήτις εκ Πειραιώς μετέβη εις το χωρίον της, εκεί να νοσηλευθη. Οκτώ κρούσματα εγένοντο μέχρι τούδε, ων τα τρία θανατηφόρα. Οι πάσχοντες απεμονωθησαν, ζητείται δε η εκείσε αποστολή πολλής ποσότητος δαμαλιδος προς περιστολήν της νόσου.”

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση