Μια αληθινή ιστορία από το αρχείο των Κυθήρων

Τον Αύγουστο του 1822, στο δεύτερο χρόνο της Ελληνικής Επανάστασης, τη χρονιά των συνταρακτικών γεγονότων της σφαγής της Χίου, της πολιορκίας του Μεσολογγίου, της καταστροφής του Δράμαλη στα Δερβενάκια,της πυρπόλησης της Τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη, τότε ήρθε στα Αγγλοκρατούμενα Κύθηρα μια εγκύκλιος από την Κέρκυρα, από το Γενικό Έφορο της Υγείας προς τον Πρόεδρο της Υγείας στα Κύθηρα.

Ο προϊστάμενος της Κέρκυρας ειδοποιεί τον υπάλληλο στα Κύθηρα ότι η πανούκλα εμφανίστηκε στην περιοχή των Ιωαννίνων. “…..οπου είναι μεμολισμένη από ταύτην την τρομεράν μάστιγα……” ενω ήδη έχει απλωθεί στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά.

Στη συνέχεια τον προειδοποιεί να λάβουν στα Κύθηρα τα απαραίτητα μέτρα “….εις τρόπον ώστε να είμεθα ακροαταί και όχι θεαταί, η σφάγια και θυσία τοιαύτης αξιοδάκρυτου μάστιγος….”

Τέλος απευθυνόμενος στην υπαλληλική του ευσυνειδησία τον προσκάλεσε να συστρατευθούν, ώστε να προστατεύσουν τον πληθυσμό “…. έως ότου η θεία δύναμις να σβέση αυτήν την μάστιγα από τους πλησίον μας τόπους, να θεωρείς με ανοικτόν και τρομερόν οφθαλμόν την αντίκρυ Οθωμανική στερεάν εμποδίζων κάθε κρυφή συναναστροφήν…….”

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση