Λειψυδρία στα Κύθηρα

Τα Κύθηρα πολλές φορές αντιμετώπισαν μεταξύ των άλλων και το φάσμα της λειψυδρίας. Τώρα που το θέμα είναι επίκαιρο, λόγω της φετινής ανομβρίας, αξίζει να θυμηθούμε ότι το νερό, αυτό το πολυτιμότατο αγαθό, οι Κυθήριοι του παρελθόντος το σέβονταν και το υπολογίζανε όσο και το ψωμί. Σε εποχές που το νερό του σπιτιού το κουβαλούσαν από απόσταση και οι μπουγάδες γίνονταν στα δημόσια πλυσταριά, η σπατάλη του νερού ήταν κάτι αδιανόητο.

Το Καλοκαίρι του 1826, επί Αγγλικής Προστασίας, το νερό στην πηγή του Αγίου Μηνά, από όπου υδρευόταν η Χώρα, λιγόστεψε ανησυχητικά. Η Εκτελεστική Αστυνομία της εποχής εκείνης εξέδωσε μια ανακοίνωση προς τους κατοίκους της Χώρας, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες όφειλαν να συμμορφωθούν. “Διλοποίησις Ἐπειδή, ὠς ἀποδεικνύεται διά τῆς πείρας ὄτι το νερόν των πηγαδίων τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ δεν εἴναι ἰκανόν κατά ταύτην την ἐποχήν του καλοκερίου, παρά μόνον διά την χρήσην τῶν κατοίκων τῆς Χώρας ταύτης και ὄχι να γίνωνται ἐκεῖνα τά ὐπερβολικά πλυσίματα εἰς τάς γούρνας πλησίων τῶν αυτῶν πηγαδήων εὐρισκομένας, έξ αἰτίας τῶν ὁποίων ἔγινε σχεδόν ἔληψης νεροῦ κατά ταύτας τα ἠμέρας, ὄθεν ὄντας αναγκαιώτατον να ἐμποδισθῆ μία τοιαύτη κατάχρισις έναντίον είς τάς χρείας τῶν ἀνθρώπων , γίνεται δημοσίως γνωστόν το ὄσον ἀκολουθεῖ: Αον) ὄτι ἀπό την σήμερον και εἰς το ἐξῆς δεν εῖναι συγκεχωρημένον εἰς ὄποιον και ἄν ἤθελεν ῆσται, το να πλύνη ροῦχα εἰς τάς ἄνωθεν γούρνας τῶν πηγαδίων τοῦ ἀγίου Μηνᾶ, ἤ είς ἄλλο τι σκεύως πλησίων τοῦ αυτόῦ πηγαδήου. Βον) ὄποιος ἤθελε παραβῆ ταύτην την διόρισην, θέλει εῖναι ὐποκείμενος εἰς μίαν ποινήν ταλάρου ἐνός, ὄποιος δε ἤθελε φανερώση τόν παραβάτην, θέλει λαμβάνει το ὔμισι τάλλαρων. Ἡ παροῦσα θέλει κυριχθῆ εἰς ταύτην την Χώραν και προσκοληθῆ εἰς τά αὐτά πηγάδηα προς κοινήν εἴδησιν.

Ἐδώθη τάς 12 Αὐγούστου 1826.

Α. Κασιμάτης

Ἐπιχώριος Ἀρχηγός τῆς Πολιτικῆς Ἀστυνομίας”

Πηγή: Τοπικό Αρχείο Κυθήρων

Το πηγάδι του Αγίου Μηνά
Τα παλιά δημόσια πλυσταριά στον Άγιο Μηνά

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση