Κυθήριοι Υπουργοί

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΙΚΑΚΗΣ (νομικός) 1824-1909

Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Αλέξανδρου Κουμουνδούρου το 1881 και Υπουργός Οικονομικών το 1885 στην κυβέρνηση Δελληγιάννη. Γεννήθηκε στα Κύθηρα με καταγωγή από την Κρήτη.

Αντώνιος Ρικάκης

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΗΣ (Φυσικομαθηματικός) 1859-1932

Διετέλεσε Υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Θεοτόκη το 1900 και 1904 και Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Γούναρη το 1921. Τα Κύθηρα του οφείλουν την ίδρυση του Γυμνασίου, τη δημιουργία σχολικών κτιρίων στοιχειώδους εκπαίδευσης, τη βελτίωση του οδικού δικτύου κ.α.

Σπύρος Στάης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΡΕΝΤΕΣ (Αντιστράτηγος ε.α.)

Το 1937 διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών επί κυβερνήσεως Μεταξά. Ο παππούς του αναγκάστηκε να φύγει από τα Κύθηρα και να καταλήξει στην Κων/πολη, διωκόμενος από το Αγγλικό καθεστώς για τα ριζοσπαστικά του φρονήματα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΣΕΛΟΣ (Γιατρός)

Ανήκει στους Κυθηρίους της Σμύρνης με σπουδές στο Βερολίνο και στη Βιέννη. Διετέλεσε Υπουργός Κοινων. Προνοίας των Κυβερνήσεων Ε. Βενιζέλου, Θ. Σοφούλη και Ν. Πλαστήρα.

Δημήτριος Μαρσέλος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ (νομικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός) 1906- 1987

Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλου το 1945.Υπουργός Εργασίας και Δημ. Τάξεως και αργότερα Βιομηχανίας στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου το 1950. Τα Κύθηρα του οφείλουν μεταξύ των άλλων και την ίδρυση της Οικοκυρικής Σχολής.

Γρηγόριος Κασιμάτης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (μαθηματικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου) 1948

Διετέλεσε Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στην Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου το 2009-2011

Γιάννης Πανάρετος

 

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση