Η Βενετοκρατία στα Επτάνησα

Τα Επτάνησα με την τέταρτη σταυροφορία, πριν περιέλθουν στο επίσημο Βενετικό κράτος, δόθηκαν σαν φέουδα σε Βενετούς αριστοκράτες.

Η πανίσχυρη οικογένεια Ορσίνι πήρε τα μεγαλύτερα νησιά, όπως και η οικογένεια των Τόκκων, τα Κύθηρα δόθηκαν στους Βενιέρους και τα Αντικύθηρα στους Βιάρους.

Η πορεία του κάθε νησιού είναι διαφορετική μέχρι την επίσημη κατάκτηση από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας και τα Επτάνησα κατακτήθηκαν σταδιακά και παρέμειναν κάτω από τη σημαία του αγίου Μάρκου μέχρι το 1797.

Έτσι τα Κύθηρα -Αντικύθηρα κατακτήθηκαν το 1363. Κέρκυρα-Παξοί 1386. Ζάκυνθος 1485. Κεφαλληνία 1500. Ιθάκη 1503, Λευκάδα 1708.

Ο Βενετός διοικητής των 7νήσων ήταν ο Γενικός Προβλεπτής της θάλασσας με έδρα την Κέρκυρα, αρχηγός του στόλου. Κάθε νησί είχε βενετικές αρχές και εγχώριες αρχές. Τα Κύθηρα υπάγονταν στη Βενετική διοίκηση της Κρήτης και διοικούνταν από το Βενετό Προνοητή και Καστελλάνο των Κυθήρων που εκλεγόταν κάθε δύο χρόνια από το Μεγάλο Συμβούλιο στη Βενετία και έδινε λόγο στο Γενικό Προνοητή και Ανακριτή στην Κρήτη. Όταν η Κρήτη αλώθηκε από τους Τούρκους, τα Κύθηρα μπήκαν στην τροχιά της Κέρκυρας και ο Προνοητής και Καστελλάνος Κυθήρων έδινε λόγο στο Γενικό Προβλεπτή της θάλασσας στην Κέρκυρα. Τα Νομίσματα που κυκλοφορούσαν ήταν τα τσεκίνια ή δουκάτα, με τις υποδιαιρέσεις, γαζέτες, Βενετικές λίρες, σολδία.

 

 

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση