Η πτώση των ισχυρών

Όταν παρακολουθούμε την άδοξη και επονείδιστη πτώση άλλοτε παντοδύναμων ανθρώπων, που από τη μια μέρα στην άλλη περιέπεσαν στην έσχατη ανυποληψία και κοινωνική κατακραυγή, μας έρχεται στο νου ο περίφημος λόγος του Χρυσοστόμου “Προς Ευτρόπιον” που μιλάει για την αυταπάτη της παντοδυναμίας.

Ο Ευτρόπιος ήταν μυστικοσύμβουλος του Βυζ.Αυτοκράτορα Αρκαδίου (395-408) Ύπατος, Συγκλητικός, ένας καταχθόνιος ραδιούργος, που εμισήθη από το λαό όσο λίγοι και κατέφυγε στο άσυλο της εκκλησίας για να γλυτώσει από τη λαϊκή οργή, η οποία λαϊκή οργή αναχαιτίστηκε μπροστά στο πελώριο ηθικό ανάστημα του Χρυσοστόμου. Βλέποντας τον Ευτρόπιο ο Χρυσόστομος να σέρνεται σαν το φοβισμένο σκυλί του είπε “Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης! Πού νυν η λαμπρά της Υπατείας περιβολή; Πού οι κρότοι και οι χοροί και αι πανηγύρεις και αι θαλίαι; Πού ο της πόλεως θόρυβος και αι εν ιπποδρομίαις ευφημίαι και των θεατών αι κολακείαι; Πού τα συμπόσια και τα δείπνα; Πού ο των παρασίτων εσμός, πού νύν οι πεπλασμένοι φίλοι; Άνθη ην εαρινά και παρελθόντος του έαρος άπαντα κατεμαράνθη. Σκιά ην και παρέδραμε, καπνός ην και διελύθη. Πομφόλυγες ήσαν και διερράγησαν. Αράχνη ην και διεσπάσθη………”

περιβολή Υπατείας=πολυτελή ρούχα του Υπατικού αξιώματος
θαλίαι=συμπόσια, πανηγύρια
εσμός παρασίτων=πλήθος χαραμοφάηδων
πεπλασμένοι φίλοι=ψεύτικοι φίλοι,
ιδιοτελείς πομφόλυγες=σαπουνόφουσκες

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση