Η γιορτή της αγίας Παρασκευής στα Κύθηρα

Σήμερα το απόγευμα είναι ο εσπερινός της αγίας Παρασκευής. Θεωρείται προστάτιδα των ομματιών μας κι ακόμα στις αγροτικές κοινωνίες προστάτιδα των σιτηρών, γι αυτό τα παλιά χρόνια οι γεωργοί στα Κύθηρα πήγαιναν ένα μαντήλι με μια οκά καρπό και το τοποθετούσαν μπροστά στην εικόνα της.

Μετά τη λειτουργία οι επίτροποι του ναού άδειαζαν τα μαντήλια και τοποθετούσαν μέσα ένα κομμάτι άρτο τσιριγώτικο με ένα κλαδί μυρτιά.

Στα Κύθηρα προς τιμήν της αγίας έχομε τους εξής ναούς:
Αγία Παρασκευή στο Μανιτοχώρι των φεουδαρχών Βενιέρων. Μαρτυρείται το 17ο αι.
Αγία Παρασκευή στα Βιαράδικα της οικογενείας Λεβούνη. Μαρτυρείται το 17ο αι.
Αγία Παρασκευή στα Σκουλαντριάνικα, στο βουνό Μερμυγκάρη. Μαρτυρείται το 17ο αι.
Αγία Παρασκευή στα Λογοθετιάνικα, κοιμητηριακός ναός.

Επίσης από αρχειακές πηγές του 17ου αι. γνωρίζομε την αγία Παρασκευή στη Χώρα, στο Μέσα Βούργο της οικογενείας Δαρμάρου, της οποίας σήμερα σώζονται μόνο τα θεμέλια.

Αγία Παρασκευή στα Σκουλαντριάνικα, στο Μερμυγκάρη
Αγία Παρασκευή στο Μερμυγκάρη
Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση