Η έναρξη της Μεγάλης Λιτάνευσης της Μυρτιδιώτισσας

Σήμερα, τηρώντας το παμπάλαιο έθιμο, άρχισε η μεγάλη λιτάνευση της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα. Το απόγευμα αναχώρησε απο τη ΧΩΡΑ με προορισμό τα Φρατσια. Η λιτάνευση θα διαρκέσει 15 ημέρες, θα περάσει απο τα περισσότερα χωριά των Κυθηρων, θα καλύψει πολλα χιλιόμετρα και θα μπει σε 60 ναούς περίπου. Κατα την αναχώρησή της είθισται να ψάλλομε το τροπάριό της με Κυθηραϊκη ψαλτική.

“Ώσπερ καύχημα θείον ως ωράισμα τίμιον, Σου την Παναγίαν εικόνα Κυθηριοις δεδώρησαι θαυμάτων ως αείρροον πηγήν, κινδύνων και δεινών απαλλαγήν, αειπαρθενε Μαρία, όθεν συμφώνως πόθω Σοί κραυγαζομεν, δόξα τω σαρκωθεντι δια Σου, δόξα τω Σε αναδείξαντι πάντων των Κυθηριων κραταιάν σκέπην και πρόμαχον”

Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση