“Η Δίκη του Χριστού” στο Μητροπολιτικό Ναό των Κυθήρων

Μεταξύ των φορητών εικόνων του Εσταυρωμένου είναι και η «ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» έργο του Κυθηρίου ζωγράφου Ιωάννη Στάη κατά το 1889.

Αυτό το θέμα κυκλοφορούσε στη Δύση από το 16ο αι. και κατά το 19ο αι κυκλοφορούσε ευρύτατα σε χάρτινες εικόνες, χαλκογραφίες και λιθογραφίες, βγαλμένες από καλλιτεχνικά εργαστήρια της Κων/πόλεως και του Αγίου Όρους. Λέγεται ότι το πρωτότυπο, η λίθινη χαραγμένη πλάκα σχεδιάστηκε στη Βιέννη και από εκεί έγινε η πρώτη αντιγραφή και σιγά σιγά διαδόθηκε.

Τέτοιες χάρτινες εικόνες κυκλοφορούσαν και στα Κύθηρα και από εκεί φαίνεται έγινε το αντίγραφο από το Στάη. Η πολυπρόσωπη παράσταση δείχνει τους γραμματείς και Φαρισαίους στο Πραιτώριο, ντυμένους με αναγεννησιακές στολές και σκούφους. Άλλοι όρθιοι, άλλοι καθιστοί, συνομιλούν και κρατούν ξετυλιγμένα ειλητάρια με τα λόγια που είπε ο καθένας στη δίκη. Ο Χριστός κάτω δεξιά καθισμένος στο σκαμνί με τα χέρια δεμένα και χλαμύδα ριγμένη στο γυμνό του σώμα. Στην άκρη αριστερά σε θρόνο με στέγαστρο ο Πιλάτος με επίσημη στολή. Στο κέντρο στέκει σε κυκλικό βάθρο ο Καϊάφας με ιερατική στολή απευθύνεται στους αρχιερείς. Στο βάθος η Ιερουσαλήμ. Κάτω, μπροστά σε τραπέζι, κάθονται δύο γραμματικοί και δεξιά σε μεγάλο πλαίσιο η απόφαση του Πιλάτου.

« Η ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Εγώ Πόντιος Πιλάτος, δικαστής εν Ιερουσαλήμ υπό τω κραταιοτάτω Καίσαρι Τιβερίω, ουτινος η αυτοκρατορία είη ευδαίμων και αίσιος.Καθεζόμενος επί βήματος ίνα εκφέρω πάσιν απόφασιν και τη συναγωγη των Ιουδαίων γνωσθείσης της δίκης, της κατά του Ιησού, ον δέσμιον οι Ιουδαίοι προσήγαγον, επείπερ αλαζονικοίς ρήμασιν υιόν Θεού εαυτόν εποίησε και ανεκήρυξε βασιλέα των Ιουδαίων. Καίτοι καταγόμενος εξ ευτελεστάτων γονέων και έφη καταλύσειν τον ναόν του Σολομώντος καταδικασθήτω επί σταυρού μετά δύο ληστών»

Στις πινακίδες που κρατούν οι 22 δικαστές αναγράφονται τα λόγια τους που άλλα είναι αθωωτικά και άλλα καταδικαστικά.

Έργο Ιωάννου Στάη 1889
Διαβάστε επίσης...
Αφήστε μια απάντηση